Ofelias liv och död är en berättelse om kvinnan som hamnar i skuggan av männen som hon älskar, styrs av männen som hon älskar tills hon en dag har utplånats. Ofelias öde är det mest tragiska av dem alla i Shakespeares “Hamlet”. Hon har själv inte gjort något ont. Hon ser det goda hos alla, men blir sviken och lämnad åt ensamheten. 
“Slings and arrows of outrageous fortune” är ett citat hämtat ur Hamlets kanske mest kända monolog, om det smärtsamma i att leva i depression och att stå med ena foten i livet och andra i döden. Denna destruktiva smärta driver Hamlet att riva allt omkring sig i revolt. Samma destruktivitet bringar Ofelia att trotsa alla omkring sig genom sin död. 
Back to Top